Problemy społeczne w gminie Bobolice

1. Które z poniższych problemów są Pani/Pana zdaniem najważniejsze dla gminy Bobolice?

(tj. gmina powinna zająć się nimi w pierwszej kolejności)? (zaznaczyć trzy problemy w kolejności od 1 do 3 (1-najważniejszy))

2. Jakimi innymi, niewymienionymi powyżej problemami powinna zająć się gmina i inne instytucje?