Czystość w gminie Bobolice

1. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani czystość w gminie Bobolice?

1 - bardzo źle, 5-bardzo dobrze

2. Czy zauważyli Państwo jakieś miejsca w gminie, w swoim otoczeniu, które są szczególnie zaśmiecone i wymagają interwencji?