Aktualności:

Interaktywność w konsultacjach społecznych

Fenrych – Istota interaktywnosci w procesie edukacji W dniach 8 i 9 października 2014 w Bobolicach odbędzie się trening dla trenerów prowadzących spotkania konsultacyjne w ramach rozmaitych form partycypacji społecznych. Dla chętnych prezentuję materiał w przekonaniu, że może się przydać…

Deliberujemy nad strategią

Toczy się już chyba ostatni etap konsultacyjnej pracy nad „Strategią rozwiązywania problemów społecznych”. Po ankietach, pracach grup fokusowych przyszedł czas na warsztaty deliberacyjne. Każdy z etapów konsultacji wpływa na jakość dokumentu – jesteśmy przekonani , że pozytywnie. A na razie zwracamy uwagę, że powstała nowa lekcja „Deliberacje nad strategią rozwiązywania problemów społecznych”, a w niej […]

Spotkanie w Bobolicach – 24 kwietnia 2014

Witam po Świętach i cieszę się, że się spotkamy… W jakimś sensie jesteśmy na półmetku. Kwestie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” już zakończyliśmy, konsultacje „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” trwają, ale też zebraliśmy już sporo doświadczeń. Nasze spotkanie chciałbym – za Waszą zgodą – poświęcić podsumowaniu i ewaluacji tego, co dotąd wspólnie zrobiliśmy. Spróbujmy […]