Звіт по дебатам у Світловодську

ЗВІТ

про реалізацію 1-го етапу польсько-українського проекту

«СУСПІЛЬНИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

КОМІТЕТИ ГРОМАДСЬКОГО ДІАЛОГУ У РЕГІОНАХ.»

 Дата: 16 травня 2014 р.

 Місце проведення: м. Світловодськ Центральна міська бібліотека

Кількість учасників: 45

в тому числі:

–          представників ОМС і РДА – 16

–          представників НУО              – 24 

–          преса                                         – 5

 Мета заходу:

Метою дебатів у Світловодську є вивчення потенціалу громади міста та району щодо підтримки впровадження реформи ОМС на місцевому рівні.

Програма заходу:

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників

10:00 – 10:15 Привітання учасників, представлення учасників, введення до тематики дебатів

Олена Макковій (Світловодськ)

10:15 – 10:30 Презентація: Основні тези реформи місцевого самоврядування (запрошення до дебатів)

Олександр Возний (Світловодськ)

10:30 – 11:00 Робота в групах: «Які проблеми місцевого самоврядування потрібно розв’язати на місцевому рівні»

11:00 – 11:30 Презентація напрацювань, експертна оцінка

Учасники, Ігор Шикеринець, Лариса Кочур (Пирятин)

11:30 – 11:15 Презентація: Деякі проекти практичної реформи ОМС

11:15 – 11:30 Перерва

11:30 – 11:45 Робота в групах: Чи допоможуть такі зміни вирішити місцеві проблеми

11:45 – 12:00 Презентація, напрацювань, експертна оцінка

Учасники, Ігор Шикеринець, Лариса Кочур (Пирятин)

12:00 – 12:15 Робота в групах: Що ми можемо зробити, щоб використати шанси і подолати проблемні питання

12:15 – 12:45 Презентація напрацювань, експертна оцінка

Учасники, Ігор Шикеринець, Лариса Кочур (Пирятин)

12:45 – 13:00 Підведення підсумків дебатів, запрошення до спільної роботи

Олена Макковій (Світловодськ)

Перебіг дебатів:   

1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Метою Концепції є визначення напрямків, механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави і територіальних громад.

Завданнями реформи є: забезпечення доступності та якості публічних послуг; досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади; визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою забезпечення доступності і належної якості публічних послуг, що надаються цими органами; створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Саме обговоренню цього документа та деяких практичних проектів адміністративно-територіального устрою України була присвячена зустріч представників влади Світловодська та Світловодського району, громадських організацій, представників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільських голів та представників місцевих осередків політичних партій.

Обговорення проходило у вигляді дебатів, у яких взяли участь експерти з м. Пирятина Полтавської області Ігор Шикеринець та Лариса Кочур. Метою обговорення було визначення можливих перспектив та проблем, з якими може зіткнутися громада, а також вивчення потенціалу громади міста / району щодо підтримки впровадження реформи місцевого самоврядування та безпосередньої участі у поліпшенні діяльності місцевої влади.

Перед початком роботи експерт Олена Макковій представила кожного з учасників заходу та оголосила його тему. Вона також презентувала основні положення реформи місцевого самоврядування, окреслила проблеми, які потребують розв’язання. Зокрема, пані Олена зазначила, що проведення структурних реформувань дасть змогу досягти стійкого економічного ефекту за умови гармонізації пріоритетів і етапів зазначених реформ при умові комплексної реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Реалізація Концепції розрахована на два етапів. Перший етап – у 2014 році, другий етап – протягом 2015-2017 років.

З основними тезами реформи місцевого самоврядування ознайомив присутніх експерт з питань місцевого самоврядування Олександр Возний. Він зазначив, що нинішні проблеми в Україні стали наслідком, в тому числі, недосконалої управлінської системи в державі. Органи місцевого самоврядування практично виявилися неспроможними виконувати всі свої повноваження. Існуюча система влади на місцевому рівні «відзначалася» наявність явних парадоксів і неузгоджень. Наприклад, з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів – на 348 одиниць. Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.

Крім того, існуюча система місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні не дає можливості задовольнити потреби суспільства, в тому числі через їх подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-технічну базу. Так, 5419 бюджетів місцевого самоврядування сьогодні є дотаційними на 70%, а 483 територіальні громади – на 90%. Як наслідок, впровадження за останні роки надмірна централізація влади на фоні зубожіння громад призвели до «вибуху» громадського суспільства. Це і стало поштовхом до негайного реформування системи.

Одначе, формула проведення дебатів не передбачає виключно лекційної подачі матеріалів. Тому Олександр Возний запропонував учасникам заходу попрацювати в групах над питанням «Які проблеми місцевого самоврядування потрібно вирішити на місцевому рівні». Учасники трьох робочих груп бурхливо обговорювали усі проблеми, які існують нині, і пропонували свій вихід із ситуація, що склалася у місцевому самоврядуванні. По завершенню обговорення дебати не припинялися навіть під час перерви на каву. В подальшому групи презентували свої напрацювання. Виступаючі Надія Мальцева, Тетяна Дроздова та Олексій Шаповал аргументовано пояснювали проблемні питання та вносили свої пропозиції.

Так, перша група, до складу якої ввійшли, серед інших, голова районної ради Олексій Шаповал та голова районної державної адміністрації Руслан Степура, акцентувала увагу на тому, що в Україні далеко недосконале податкове законодавство. Відповідно, пріоритетними для членів групи стали питання підготовки громади до впровадження реформ, недосконала законодавча база та протиріччя між законодавчими актами, прозорість влади, реальна можливість громади контролювати дії влади та відсутність можливості відкликати обраних посадовців.

Напрацювання групи №1:

 • Недосконала законодавча база, протиріччя між законодавчими актами;
 • Фінансова забезпеченість делегованих повноважень;
 • Прозорість влади і реальна можливість контролю з боку громади. Можливість відкликання обраних посадовців;
 • Виборність місцевих керівників МВС, прокуратури, суду громадою;
 • Розвиток громади;
 • Забезпечення розвитку освіти, в т.ч. дошкільної;
 • Забезпечення розвитку первинної медицини;
 • Забезпечення розвитку культури;
 • Забезпечення правопорядку;
 • Розвиток інфраструктури;
 • Вирішення економічних питань.

Група №2, яку представляла Тетяна Дроздова, основним проблемним питанням визначила відсутність місцевого патріотизму, відсутність прозорості у надходженні та використанні бюджетних коштів, відсутність стратегічного плану розвитку територій та консервативне мислення державних управлінців.

Напрацювання групи №2:

 • Низький рівень містечкового патріотизму;
 • Недосконале податкове законодавство (гроші повинні залишатися на території, це підвищить ефективність влади);
 • Відсутність стимулювання у залученні коштів;
 • Відсутність підпорядкованості керівників міліції, пожежників, ДАІ місцевій владі;
 • Немає прозорості у надходженні та використанні бюджетних коштів. Влада повинна звітувати;
 • Відсутність дієвого (робочого) Стратегічного плану розвитку;
 • Законом не передбачено відкликання міського голови, депутатів міської ради;
 • Занадто великий адміністративний апарат. Обласні структури не потрібні;
 • Консервативність мислення чиновників. Дорогу молодим!

Група №3 представила Надія Мальцева. У зауваженнях її однодумців було формування бюджету за принципом згори донизу, відсутність переробки чи утилізації сміття та твердих побутових відходів, відсутність результатів боротьби з корупцією, неефективне використання комунальної власності.

Напрацювання групи №3:

 • Формування бюджету згори – вниз (використання податків);
 • Екологія (відсутність переробки і утилізації ТПВ;
 • Безробіття (відсутність працюючих підприємств);
 • Корупція;
 • Неоднозначне трактування законодавства;
 • Неефективне використання комунальної власності;
 • Відсутність ефективного менеджменту.

Після виступів лідерів груп слово взяв експерт із Пирятина Ігор Шикеринець, який висловив задоволення побаченим і почутим. Головне – у Світловодську є бажання змінити життя на краще і в представників громадських організацій, і в представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. А коли це бажання матиме підґрунтя на законодавчому рівні, то позитивний результат обов’язково буде.

Друга частина дебатів розпочалася з перегляду короткометражного фільму про те, як саме впроваджуватимуться реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Олександр Возний ознайомив учасників з одним із практичних проектів, запропонованим робочою групою при КМУ. Зокрема, згідно проекту у разі успішного проведення адміністративної реформи в Україні на Кіровоградщині залишаться три райони – Голованівський, Кіровоградський та Олександрійський. Місто Світловодськ та Світловодський район ввійдуть до Олександрійського району.

Після цього присутнім було запропоновано визначити, чи допоможуть пропоновані зміни вирішити місцеві проблеми. Для цього було проведено коротке обговорення в робочих групах та заповнення анкет. Під час обговорення висловлювалися різні точки зору, зокрема про те, що без зміни існуючого законодавства в сфері фінансової політики, розподілу повноважень тощо, бажаного результату не буде досягнуто. Наприклад, прозвучали думки стосовно ліквідації казначейської системи, яка на думку учасників гальмує місцевий розвиток, обмежуючи використання власних коштів місцевих бюджетів.

Крім того, представники місцевої влади висловили деяке занепокоєння втратою містом статусу міста обласного значення. Заспокоїти їх вдалося аргументами, що це не Світловодськ втрачає статус міста обласного значення, а всі міста районного значення підвищують свій статус.

Аналіз результатів анкетування:

1. Ваше ставлення до нинішньої ситуації в місцевому самоврядуванні в Україні :

– Все цілком влаштовує         – 5,6%

– Швидше влаштовує, ніж ні – 5,6%

– Не влаштовує                        – 88,8%

– Байдуже

– Не розумію, про що мова

2 . Чи потрібна реформа місцевого самоврядування?

– Так                                          – 100%

– Ні

– Мені все одно

3. Чи доводиться вам мати справу з органами місцевого самоврядування в повсякденному житті:

– Так                                          – 94,4%

– Ні                                            –  5,6%

– Не розумію , про що мова

Якщо «так», то переходьте до питання 4, якщо «ні» – до питання 5

4. Чи задовольняє Вас якість послуг, що надають органи місцевого самоврядування:

– Так, мене все влаштовує

– 50 на 50                                  – 50%

– Зовсім не влаштовує            – 50%

– Мені все одно

5. Чи потрібна Україні реформа адміністративно – територіального устрою:

– Так                                         – 100%

– Ні

– Мене це взагалі не стосується

6. Як, на Вашу думку, вплине реформа місцевого самоврядування на такі сфери життя суспільства і Вас особисто:

–         Освіта

–         тільки покращить:              – 83,3%

–         погіршить:                           – 11,1%  

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Охорона здоров’я

–         тільки покращить:              – 77,8%

–         погіршить:                           –  5,6%  

–         ніяк не вплине:                      – 16,6%

–         Громадський  транспорт

–         тільки покращить:              – 88,8%

–         погіршить:                           –  5,6%  

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Підтримка громадських ініціатив

–         тільки покращить:              – 94,4%

–         погіршить:                            

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Житлово-комунальна сфера

–         тільки покращить:              – 88,8%

–         погіршить:                           –  5,6%  

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Стан доріг

–         тільки покращить:              – 94,4%

–         погіршить:                            

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Надходження в бюджет

–         тільки покращить:              – 88,8%

–         погіршить:                           –  5,6%  

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Розвиток малого бізнесу

–         тільки покращить:              – 94,4%

–         погіршить:                            

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Створення робочих місць

–         тільки покращить:              – 94,4%

–         погіршить:                            

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Надходження інвестицій

–         тільки покращить:              – 94,4%

–         погіршить:                            

–         ніяк не вплине:                      –  5,6%

–         Контроль громади за місцевою владою

–         тільки покращить:              – 88,8%

–         погіршить:                            

–         ніяк не вплине:                      –  11,2%

–         Соціальний захист

–         тільки покращить:              – 88,8%

–         погіршить:                            

–         ніяк не вплине:                      –  11,2%

7. На Вашу думку, що особливо заважатиме якісному проведенню реформи місцевого самоврядування?

– Відсутність волі законодавчих органів     – 77,7%

– Непослідовність впровадження реформи – 55,5%

– Тиск на ЗМІ                                                  – 5,6%

– Непрозорість виборчої системи                 – 22,2%

– Дефіцит кадрів                                             – 44,4%

– Нічого не буде заважати

– Корупція                                                       – 5,6%

8. Чи знайомі Ви з існуючими пропозиціями щодо реформування територіальної організації влади в Україні?

– Так                                                               – 72,2%

– Так, але дуже поверхово                           – 27,8%

– Ні

– А вони хіба існують?

9. Чи Ви вважаєте корисними подібні заходи?

– Так                                                              – 94,4%

– Частково                                                    –  5,6%

– Не бачу в них ніякого сенсу

Ваш вік

– До 35 років                                               – 11,1%

– 36-50 років                                               – 38,8%

– 51-60 років                                              – 44,4%

– Старше 61 року                                      –  5,6%

В рамках обговорення питання щодо використання існуючих шансів учасники дебатів погодилися, що на даному етапі впровадження реформ необхідно детально аналізувати всі пропозиції стосовно змін існуючого законодавства, а також визнали за необхідне створення певного «дорадчо-дискусійного органу» на місцевому рівні.

Висновки:

 1. Переважна більшість місцевих лідерів громадської думки відмітили, що існуюча система місцевої влади не відповідає потребам часу, тому місцеве самоврядування існує тільки на папері. Законодавча база обмежує можливості розвитку територій, а доступ до ресурсів зосереджено на центральному рівні.
 2. Присутні висловилися за необхідність негайного впровадження реформи місцевого самоврядування. В той же час, наголошувалося на комплексному вирішенні поставлених цілей. Непослідовність на думку більшості учасників може призвести до негативних наслідків.
 3. Переважна більшість місцевих лідерів вважає, що нинішні владні (законодавчі) структури, відповідальні за впровадження реформи можуть проявити політичну слабкість, що негативно вплине на якість реформи ОМС. Існує ймовірність передачі на місця відповідальності без належної компетенції і ресурсного забезпечення.
 4. Певну тривогу викликає якісний склад органів місцевого самоврядування, що може призвести до нівелювання позитивних результатів реформи ОМС.
 5. Помітно, що державна інформаційна компанія по роз’ясненню основних положень адміністративно-територіальної реформи проводиться вкрай слабо, непідготовленими фахівцями. Крім того, інформування проводиться переважно по лінії державних адміністрацій. Відсутні компетентні джерела інформації стосовно ходу підготовки та реалізації реформи ОМС, що певною мірою спотворює основні положення реформування, викликаючи певну протидію на місцях через її нерозуміння.

Рекомендації:

 1. Стратегія інформаційно-роз’яснювальної має бути переглянута в напрямку залучення до її проведення якомога більшого числа кваліфікованих експертів, що дасть змогу доносити якісну і компетентну інформацію стосовно реформи ОМС до широкого кола мешканців всіх територій.
 2. Удосконалити роботу експертної групи по підготовці реформи ОМС на центральному рівні, залучивши до її роботи місцевих експертів і практиків у сфері місцевого самоврядування.
 3. Опрацювати механізм громадського моніторингу законодавчих ініціатив у сфері реформування.
 4. Започаткувати ефективну систему підвищення кваліфікації посадовців місцевого самоврядування.
 5. Опрацювати конкретні заходи по підготовці та реалізації реформи ОМС.