Чекаємо у Польщі – та сценаріїв! Czekamy w Polsce – oraz na scenariusze!

Друзі – зі зростаючим нетерпінням чекаємо на Вас у Польщі. Вже замовлені готелі, транспорт, невдовзі отримаєте програму візиту у Польщі.

Щиро дякуємо учасникам та експертам з Березової Рудки, Великої Андрусівки, Сорокотаги, Коржової та Головківки за дуже цікаві матеріали.

Стурбовані, натомість, відсутністю матеріалів та сценаріїв з Івківців, Межиріча та Суботова…Вони дійсно потрібні, пришліть, будь-ласка!

 

Kochani – coraz bardziej niecierpliwie oczekujemy Was w Polsce. Już hotele pozamawiane, już transport załatwiony, już niedługo otrzymacie program wizyty w Polsce.

Bardzo dziękujemy uczestnikom i ekspertom z Berezowej Rudki, Wielkiej Andrusiwki, Sorokotiagi, Korżowej i Gołowkiwki za bardzo ciekawe materiały. Naprawdę będzie nad czym pracować!

Martwimy się natomiast brakiem materiałów i scenariuszy z Iwkiwców, Myżyrycza i Subotiwa… Są naprawdę potrzebne, przesyłajcie proszę!

Komentarze