Deliberujemy nad strategią

Toczy się już chyba ostatni etap konsultacyjnej pracy nad „Strategią rozwiązywania problemów społecznych”. Po ankietach, pracach grup fokusowych przyszedł czas na warsztaty deliberacyjne. Każdy z etapów konsultacji wpływa na jakość dokumentu – jesteśmy przekonani , że pozytywnie. A na razie zwracamy uwagę, że powstała nowa lekcja „Deliberacje nad strategią rozwiązywania problemów społecznych”, a w niej materiały do spotkań tradycyjnych 25 sierpnia i 1 września 2014. Zapraszamy!