Grupa fokusowa – gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych

Już jutro (1.04) o godzinie 10:30 w sali MGOK w Bobolicach, Plac Zwycięstwa 5, odbędzie się spotkanie dotyczące problemów społecznych w gminie Bobolice. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bobolice, która jest obecnie przygotowywana, będzie tam poddawana konsultacjom.  Jest to pierwsze z cyklu dwóch spotkań, mających na celu określenie i zdefiniowanie najważniejszych problemów i oceny aktualnego projektu Strategii. W sierpniu 2014 r. odbędą się warsztaty deliberacyjne, na których wypracowywane będą już konkretne rozwiązania dla Strategii.

W trakcie konsultacji mogą Państwo mieć wpływ na wszystkie najważniejsze elementy Strategii, a mianowicie:

1) Na diagnozę—poprzez:

 • Wskazanie, jakie  problemy zostały pominięte, co należałoby dodać;
 • Wskazanie, które spośród wymienionych problemów
  są najmniej istotne;
 • Wskazanie, które spośród wymienionych problemów są najważniejsze i którymi gmina powinna zająć się
  w pierwszej kolejności.

2)  Na cele i sposób ich realizacji —poprzez:

 • Ocenę sformułowanych celów  strategicznych
  i szczegółowych— czego brakuje, co jest najważniejsze, Viagra pillen kopen of bestellen online zonder recept, niet bij drogi… co należałoby usunąć (podczas tworzenia strategii ustalono najważniejsze  obszary działania i teraz można ocenić, czy te obszary zgadzają się z opiniami mieszkańców na ten temat (np. czy bardziej wspierać osoby starsze, czy dzieci; czy niepełnosprawnych, czy długotrwale bezrobotnych);
 • Zasugerowanie działań, które powinny podjąć urzędy i inne instytucje, a które mogą posłużyć mieszkańcom,
  by jakość życia rosła.