Spotkanie w Bobolicach – 24 kwietnia 2014

Witam po Świętach i cieszę się, że się spotkamy…

W jakimś sensie jesteśmy na półmetku. Kwestie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie” już zakończyliśmy, konsultacje „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” trwają, ale też zebraliśmy już sporo doświadczeń.

Nasze spotkanie chciałbym – za Waszą zgodą – poświęcić podsumowaniu i ewaluacji tego, co dotąd wspólnie zrobiliśmy. Spróbujmy razem ucieszyć się z sukcesów i nazwać je po imieniu, zastanówmy się także co się nie udało i jakie są tego przyczyny. Cały czas pracujemy nad zbudowaniem fundamentów partycypacji społecznej w Bobolicach, a co za tym idzie – nad wzmocnieniem kapitału społecznego. W czym już jesteśmy mocni? Co nas jeszcze osłabia? Tradycyjnie postaramy się rozmawiać tak, by było i owocnie i przyjemnie.

pozdrawiam

Przemysław Fenrych