Dokumenty do konsultacji – co chcemy osiągnąć konsultacjami?

„Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Bobolice na lata 2015-20” oraz „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bobolice” – założenia, cele i oczekiwane rezultaty konsultacji społecznych obu dokumentów

Pytania

 • 1

  Zasady przeprowadzenia skutecznej i sensownej konsultacji społecznych.

  Magdalena Pachołek

  Wyczytałam w materiałach, że konsultacje powinny być przeprowadzone w zaplanowany w sposób w oparciu o czytelne reguły. Czy te reguły już są wypracowane i zostaną nam przedstawione do wdrożenia, czy będziemy wypracowywać własne reguły, które pozwolą nam na przeprowadzenie konsultacji?

  • Przemysław Fenrych

   Jedno i drugie, a w tle jeszcze trzecie. Po pierwsze są reguły prowadzenia konsultacji wynikające z wybranych metod (przypomnę: u nas ankiety, grupy fokusowe i warsztaty deliberacyjne) – trzeba je stosować, żeby osiągnąć zamierzony efekt i naprawdę poznać te opinie. Po drugie są reguły ustalone przez władze gminy i uzgodnione z FRDL w ramach napisanego wspólnie projektu. I wreszcie po trzecie – faktycznie wspólnie ustalimy zasady współpracy naszego zespołu. Trochę już zaczęliśmy to robić w poniedziałek… 🙂

 • 1

  Obawy nt. konsultacji Regulaminu... - terminowość

  Maja Wiśniewska

  Dzień dobry,
  we wnioskach z badań Stoczni i Millword czytam, że często popełnianym błędem jest zbyt późne inicjowanie konsultacji społecznych… nie chcę być złym prorokiem, ale… obawiam się, że z Regulaminem utrzymania porządku… tak własnie może być.
  Czasu na opracowanie SIWZ, zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych – bardzo mało a pracy z konsultacjami sporo.
  Czy są sposoby by SKUTECZNIE i szybko korzystając z dostępnych narzędzi- konsultacje przeprowadzić; usprawnić może w jakiś sposób? Tak jak koleżanka Karolina proponuje – wypromować bardziej… Pozdrawiam, Maja – Misia 🙂

  • Przemysław Fenrych

   Cóż – tak krawiec kraje, jak materii staje… Tak, kruca bomba, malo casu… 😉

   Będziemy robili co w naszej mocy…

 • 0

  W dodatkowych materiałach do lekcji załączono tylko kilka stron projektu Strategii. Pozdrawiam